Isijabane senganekwane umndeni wonke ujamiswe ama-ID

0
426
: IZELAMANI zakwaMaphumulo, uSimangele (okwesokunxele) noGugu ezinenkinga yomazisi

IJAMILE impilo yezelamani zakwaMaphumulo eMlazi neyezingane zazo ngenxa yokungabi nomazisi ezithi yisimo ezasidalelwa aboMnyango wezaseKhaya eSiphingo abaphambanisa imininingwane yazo ezitifiketini zokuzalwa.

UNksz Simangele Maphumulo (31) nodadewabo uGugu (30) bathi licekeleke phansi ikusasa labo nelezingane zabo.

USimangele uthe yena noGugu, abanezingane ezintathu umuntu emunye, abasakwazi ukuyofuna amatoho nokuyobhalisela imali yesibonelelo sikahulumeni sezingane futhi akekho osebenzayo ekhaya ngenxa yokuthi abanabo omazisi.

Uthe le nkinga isize yakapakela ezinganeni zabo njengoba nazo zingenazo izitifiketi zokuzalwa ngenxa yokuthi abakwazi ukuzishayela zona njengoba bengenabo omazisi.

Uthe inkinga yaqala ngesikhathi aboMnyango bephambanisa imininingwane yabo ezitifiketini zabo zokuzalwa njengoba unina wayebathathele ngesikhathi esisodwa.

“Kwathi umama ebuyela khona ecela balungisa leli phutha kwathiwa akunankinga noma singaqhubeka sisebenzise zona ngoba vele siyelamana,” kusho uSimangele.

Uqhube wathi: “Kuthe ngo-2006 sengiyoshaya umazisi wabuya usuthi ngizalwe ngo-1997 ekubeni ngizalwe ngo-1996 kodwa-ke ngiqhubekile nokuwusebenzisa unjalo okuthe usungilahlekele ngo-2007 ngayokwenza omusha owabuya usuphambene kakhulu njengoba wawusunegama likadadewethu uGugu.

“Ngathi uma ngiyobuza bathi ngeke besakwazi ukuwulungisa. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi bangitshela ukuthi ePitoli sebewuvalile umazisi wami ngoba kuvela ukuthi sisebenzisa umazisi owodwa nodadewethu. Kube sekuthiwa okungcono asifike naye siyolungisa le nkinga ndawonye kodwa namanje akulungi lutho.” UDABA OLUGCWELE KUMAFRIKA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here