Ibandla livule amathuba omsebenzi emphakathini

0
412
UDKT Jeremiah Mdlalose ongumholi we-Light For Africa Ministries

SELIPHENDUKE usizo olukhulu emphakathini elikuwona ibandla elizinze kwa-K, KwaMashu, elelekelela imindeni entulayo futhi eselikwazi ukudala amathuba omsebenzi kulo mphakathi.

NgeSonto ibandla i-Light For Africa Ministries eliholwa uDkt Jeremiah Mdlalose, belinomcimbi wokwethula ngokusemthethweni uhlelo lokuthunga izingubo okuzoqashwa kulona amalungu omphakathi azobe eholelwe u-R 4000 njalo ngenyanga.

Ngokusho kukaDkt Mdlalose, leli bandla linyelwe inyoni esandleni njengoba lihlomule ngoxhaso lwamabandla ahlangene aseMelika.

Uthe la mabandla akhethe ukufinyelelisa lolu sizo ezwenikazi i-Afrika ngoba sebebonile ukuthi baningi abantu lapha abamthandayo uNkulunkulu kodwa bathiywa ububha obufihla ukukholwa kweqiniso kwabazalwane abaningi basemazweni ase-Afrika.

UDkt Madlalose uthe unethemba elikhulu lokuthi lolu hlelo luzokwazi ukusiza imindeni yaKwaMashu ikwazi ukuxosha ikati eziko. Iyishumi imindeni enamalungu aqokelwe kulolu hlelo azobe ethunga imifaniswano yezikole zakhona kuleli lokishi. UDABA OLUGCWELE KUMAFRIKA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here