Bafaka isandla ekulweni nobugebengu abaphuma ejele

0
379
AMALUNGU enhlangano yababeyiziboshwa kanye nabahlengikazi asebenzisana nabo

ABABEYIZIBOSHWA sebeqale inhlangano engenzi nzuzo ebizwa nge-Four Corners Organisation ukulwa nalo lonke uhlobo lobugebengu emiphakathini abavela kuyona.

Bathe lokhu bakwenze ngoba befuna ukuletha ushintsho empilweni yabantu abasha emphakathini futhi baphinde babaluleke ngezinto abazaziyo uqobo lwabo.

USfiso Sithole, ongomunye wabasunguli bale nhlangano aphinde abe uSihlalo wayo naye owake wagwetshwa iminyaka ewu-15 ngecala lokubulala, uthe: “Njengoba imiphakathi isazela izindlela zethu ezingezinhle, sicabange indlela lapho sifuna ukulungisa amaphutha esawenza, silungise intsha esakhula siyiyale ukuba ingaphambuki igcine isiboshiwe okuyinto engemnandi nhlobo ubobuza kithina.”

Lokhu ukusho ngoLwesibili ngesikhathi bebambe umhlangano eClermont Youth Centre ngase-Pinetown neminyango kahulumeni eyahlukene ukuyazisa ngenhlangano yabo nokuthi izowusiza kanjani umphakathi.

USithole uthe inhloso yabo akukhona ukwenza umsebenzi wamaphoyisa kodwa ukufaka isandla lapho bengakwazi khona kuphinde kube yindlela yabo yokuxolisa ngazo zonke izinto ezingezinhle abazenzile. Le nhlangano isingulwe ngoMashi kuwona lo nyaka kodwa abaningi sebekhombise ukuyijabulela. UDABA OLUGCWELE KUMAFRIKA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here