‘Alucace uhlelo lwebhizinisi uma uzoboleka imali ebhange’

0
665
KUSUKA kwesokunxele isikhulu sakwaStandard Bank, uMnu Sam Reddy, uNazneen Allie, u-Enthel Pall, obemele uMasipala weTheku, uNkk Sindy Mtolo, uNksz Sindisiwe Mbuyisa noMnu Nkosinathi Ngubane wakwaStandard Bank

IBHANGE i-Standard Bank liphonsela inselelo osomabhizinisi abasafufusa ukuba babe nobuhlakani nohlelo olucacile njalo uma befaka izicelo zosizo lokuhlinzekwa kwamabhizinisi abo ngezimali zokuwafukula.

IMenenja yegatsha laleli bhange elisemgwaqeni u-Anton Lembede edolobheni eThekwini, uMnu Sam Reddy, obekhuluma esigcawini ebesihlanganise leli bhange, aboMkhandlu weTheku nosomabhizinisi abasafufusa ebesiseNkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini, ngoLwesihlanu, ithe ziningi izizathu ezibenza babe manqika njalo uma kukhona osomabhizinisi abasafufusa abafisa ukuhlinzekwa ngosizo lwezimali.

Lapha bekucotshelelwana ngolwazi lwezamabhizinisi.

Ukufika kosomabhzinisi abancane beze kuleli bhange kodwa benganalo ulwazi lwebhizinisi abafisa ukulisungula ezinye zezizathu azibalulile. Okunye akuchaze njengenkinga enkulu ukwehluleka kwalaba somabhizinisi ukuba nezimpendulo emibuzweni emqoka okuye kufanele iphoswe ababoleki mali.

Uthe ngokujwayelekile imibuzo eye idide osomabhizinisi abancane efana nethi bazoyibuyisa nini futhi kanjani imali abayibolekayo, yiluphi uhlelo abanalo oluyisiqiniseko sokuthi lizodlondlobalisa ibhizinisi, ukuba khona kwesiqiniseko sokuthi ibhizinisi ngeke lafadalala, ulwazi olunzulu ngebhizinisi elihlongozwayo nokuthi lifanelwe umphakathi onjani nosendaweni enjani. UDABA OLUGCWELE KU-UmAfrika

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here