Emuva komzukuzuku izoqokwa imeya nosomlomo eNdumeni

0
275

KUZOCACA namhlanje ngoLwesine ukuthi obani abazovala izikhala kuMasipala waseNdumeni, eDundee, ezivuleke kukhishwa uMnu Siboniso Mbatha obeyiMeya noNkk Bongiwe Mbatha-Makhathini obenguSomlomo.

Emuva kwesikhathi eside kunesidididi ngalezi zikhundla eziphezulu kulo masipala, sekuqinisekisiwe ukuthi namhlanje kuzohlala umkhandlu bese kukhethwa iMeya noSomlomo. Ukuhlala kwalo mhlangano obizwe iMenenja, uMnu Siyabonga Ntuli, kuqinisekiswe uMnu Lucky Khumalo onguSotswebhu we-ANC okuyiqembu eliphikisayo kulo mkhandlu.

Yize uMnu Ntuli engatholakalala ukuqinisekisa ukuhlala kwawo kodwa uMnu Khumalo uthe bazitholile izincwadi ebezihambisana nohlu lwezinto ezizoxoxwa, phakathi kwazo okuwukukhetha ubuholi obusha.

Izikhala zavuleka ngesikhathi i-IFP imemezela ukuthi isithathe isinqumo sokwehlisa uMnu Mbatha noNkk Mbatha-Makhathini ngoSepthemba nonyaka.

Leli qembu lathi alibehlisi ezikhundleni kuphela kodwa alisabadingi nasekubeni amakhansela ngenxa yokungezwani kwabo okuzophazamisa ukuphuthunyiswa kwentuthuko kubantu. Iqembu lathi libanika kuze kuphele inyanga bese beqoqa bahambe kodwa akwenzekanga njengoba kuze kwaba isonto eledlule laba baholi besabamba beyeka ngokwesula laze lanquma ukubaphoqa.

UMnu Mbatha ugcine eyifakile incwadi yokwesula kodwa uNkk Mbatha-Makhathini uzabalaze waze waxoshwa ngisho ukuba yilungu leqembu.

Imithombo engaphakathi eqenjini, ithe bekulukhuni satshe ukuthola abantu okuzovalwa ngabo izikhala njengoba kade kunombango oshisa phansi ngaphakathi ebuholini beqembu esiyingini saseNdumeni.

Uthe okudale izinkinga ukuthi isinqumo sokuxosha imeya nosomlomo sathathwa kuvele kuza ukhetho lobuholi eNdumeni okuyikho okwenze kwasuka umbango ngoba ubuholi obuphumile bebuzifuna lezi zikhundla kanti obusha buthi yibo manje obukhona okumele kuzwakale izwi labo. Yize noma laba baholi sebehambile kodwa kubukeka kukhona okusazodinga bakuphendule njengoba kuvele ukuthi kunombiko oshisayo ovela eMnyangweni wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal.

Umthombo ongaphakathi othe uwubonile umbiko, uthe uMnu Mbatha uyathinteka lapho kutholakale ukuthi waqamba amanga ngamakhilomitha okwakumele akhokhelwe umkhandlu ngesikhathi esasebenzisa imoto yakhe.

Lo mbiko uncome ukuthi umasipala ubavulele icala bonke abathintekayo okuyinto esivele seyenziwe. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbele, uthe kunecala lenkohlakalo nokukhwabanisa elivulwe umasipala emaphoyiseni ase-Dundee.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here