Abangcwabi bathembise ukubeka uNkulunkulu phambili

0
535

INNOCENT NDOSI
INGCEBO akumele iholele ekutheni osomabhzinisi bagcine sebemhlubuka uNkulunkulu.
Lawa amazwi ashubile ashiwo uMbhishobhi Sfiso Mthembu omgumholi we-Power of God Assembly esifundeni iTheku oneshumayela emhlanganweni wenhlangano yabangcwabi, iNational Funeral Parlours Association (Nafupa).
Lo mhlangano obuhlanganise amalungu ale nhlangano akhona ezweni lonke ubuse-Botanic Gardens, eThekwini, uthathe izinsuku ezimbili kusukela ngoLwesine olwedlule kuya kuLwesihlanu.
UMbhishobhi Mthembu, uthe uNkulunkulu ungumthombo wakho konke futhi kumqoka ukuba nabasemabhizinisini bakwazi lokho.
“Madoda ngiyazi nizibona ninakho konke okuhle enikudingayo empilweni. Yebo kuhle lokho futhi kunenza nani niphile kahle ngaphandle kokweswela. Kodwa umyalezo wami kinina munye nje, uthi ningalinge nimlibale uNkulunkulu okunguyena onipha konke,” usho kanje.
USihlalo wale nhlangano, uMnu Ambrose Robeni, wenze isethembiso phambi kukaMbhishobhi Mthembu sokuthi amalungu ale nhlangano awasoze amdela uNkulunkulu.
Uthe ubuholi obuphezulu be-Nafupa bubunjwe amadoda amazisa kakhulu uNkulunkulu. Uthe akakhulumi ngamadoda akhonza uNkulunkulu ngoba nakhu ebhekene nezinkinga, kodwa aya ezinkonzweni njalo ngamaSonto. Lokhu ukuchaze njengemfihlo athe yiyona eyenza ukuba le nhlangano ibe ngomaphunyuka bephethwe.
Uthe: “Eqinisweni nje le nhlangano ikholelwa kakhulu kuNkulunkulu. Akukho nokukodwa okuye kwenziwe ngaphandle komkhuleko futhi sesibonile ukuthi lokho kuyisebenzela kakhulu le nhlangano.”
Uqhube wathi ziningi izingqinamba nezinselelo ezikhona embonini yabangcwabi okwenza kungabi lula ukuphumelela kumuntu ithemba lakhe elingancikile kuMdali wezulu nomhlaba.
“Nakuba le nhlangano ikhona namanje kuwumusa kaNkulunkulu. Kuningi kakhulu okuhle uNkulunkulu esimkhonzayo asenzele khona. Yingakho nathi sisho siqinisa sithi akukho nokukodwa okuyosehlukanisa nothando lukaNkulunkulu ubaba wethu,” uphethe kanje enanelwa ngo-Amen omkhulu.
Ezinyangeni ezimbalwa kuzokhumbuleka ukuthi le nhlangano ike yaba nokungaboni ngaso linye nozakwabo abukele mboni, i-Nafupa SA. Udweshu phakathi kwalezi zinhlangano lwaze lwangenelelwa uMphathiswa wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, ezama ukubhula umlilo owabe usha ubuhangahangu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here