IMeya ikhuthaze ukuzigqaja ngemvelaphi kubantu

0
262

INTATHELI YOMAFRIKA
KUHLOMULE nosomabhizinisi abancane bendawo uMasipala waseMvoti ugubha iNyanga yamaGugu ngeledlule eKing Edward Park, eGreytown.
Lo masipala oholwa yiMeya uThamsanqa Ngubane ubuqala kulo nyaka ukugubha le nyanga kanti ubone kukuhle ukuthi nawo ungasali ngaphandle ekuqhakambiseni amagugu esintu.
Iningi losomabhizinisi ebeliyingxenye yalo mgubho lithole ithuba lokukhangisa ngezinto ezahlukene kusukela ezimpahleni zokugqoka zesintu, ukudla kwesintu nokunye okuningi abantu abazigqaja ngakho.
Ikhuluma lapha iMeya uNgubane ikhumbuze abantu ukuba babuyele ezimpandeni zabo ukuze kunqotshwe izinkinga ababhekene nazo kulesi sikhathi okubalwa igciwane lengculazi. Ithe amasiko okubalwa ukuhlolwa kwezintombi angasiza ukunqoba lezi zinselelo.
“Kubalulekile ukuziqhenya ngolimi lwakho kodwa okumqoka kakhulu okufanele kuqhakanjiswe ukwazi ukuthi sonke sizalelwe emhlabathini owanikezwa igama ukuthi iNingizimu Afrika. Kufanele sijule sifune izimpande zethu ukuthi singobani,” kusho iMeya.
Ikhale ngokungapheleli kwezinye izinhlanga kulo mgubho okubancishe ithuba lokuba bazi ukuthi ziphila kanjani futhi athini amasiko azo.
“Kubalulekile ukuthi abantu bazazi ukuthi bangobani baphinde bafundise intsha ngoba uma singakwenzi lokho siyofana nesihlahla esingenazo izimpande, sibe amalulwane singazazi noma siyinyoni noma yigundwane. Kubalulekile ukuthi sivikele amasiko namagugu ethu,” isho kanje.
Lo mgubho uqale ngomviliyelo obuhlanganise abantu bamasiko ahlukene abebevunule beconsa beholwa iMeya uNgubane. Phakathi kwabebekhona kubalwa amakhosi namakhansela kanti amaciko endawo ashiyelane inkundla nesihlabani sikamaskandi, uMjikijelwa Ngubane.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here