Usebalwa nezinceku ezikhethiweyo owesifazane osungule ibandla

0
750

INNOCENT NDOSI
USENGUMPHOSTOLI owesifazane waseFlagstaff e-Eastern Cape, uNomthandazo Nosandi Jojozi, osungule ibandla iRemnant of Christ International Church ngoJanuwari wonyaka odlule.
UMfu Jojozi ugcotshwe enkonzweni ebingeSonto eClairwood Secondary School kulandela ukugunyazwa yikolishi lokuqeqesha abefundisi, iHoly Nation Bible College. USolwazi J.M. Ncube ongu-Rector waleli kolishi ubehola ikomidi elengamele ukusebenza kwalo ngesikhathi kuqhubeka umsebenzi wokugcoba.
USolwazi Ncube uthe akusiwona uwonkewonke ogcotshelwa kwesobuPhostoli kodwa yilabo okubafanele, ikakhulukazi ngokwenkambo kanye nokuzinikela ekusebenzeleni uNkulunkulu. Uthe okunye abaye bakubheke izinga lemfundo lomholi ngamunye.
Uthe umuntu ongumholi kumele kube onesiqiniseko sakushumayela nakufundisa abazalwane ukuze angeke anhlanhlathise ibandla likaNkulunkulu. Umncomile kakhulu uMfu Jojozi wathi konke lokhu okubaluliwe ukugcinile.
Eqhubeka nenkulumo yakhe ugxekile kulabo bantu abalubalubela izikhundla kodwa emgodlweni wabo kungekho olutheni.
“Iqiniso phela liyafuneka, akusithina sonke esifanelwe yilezo zinto esicabanga ukuthi zisifanele. Baningi abantu namhlanje abangabefundisi kodwa okwakungafanele babe yibona. Kanjalo angeke ube uMphostoli kungazange kugunyazwe lokho.”
Echaza uthe: “Ukuba umholi webandla likaNkulunkulu akuyona into elula nje. Akuyona into engavele yenziwe unoma ubani, kodwa yenziwa yilabo uNkulunkulu ababekile. Uma ukwenza ngokwakho ukuqonda nokuhlakalanipha yilapho ke okuqala khona inkinga.”
Le nkonzo yokugcotshwa kukaMfu Jojozi ibilumbaniswe kanye nokugcotshelwa ezikhundleni ezahlukene kwabanye babaholi baleli bandla. Phakathi kwabefundisi abethuliwe bagcotshwa uMfu Sizwe Mawulana noMfu Sthabile Gumede, uThokozani Ndokweni uthulwe njengoMvangeli kwathi uPhumelele Mkhwanazi wanikezwa esobuDikoni, uNkk Ruth Motsedise Phohlo wanikezwa esokuba uMphrofethi kwathi uVuyisile Nzimande wathola esokufundisa usontosikole. Bonke bathembise ukusebenza ngokuzikhandla emisebenzini yabo emisha abanikezwe yona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here