Bakhuzwe ubunqayinqayi bezivulela iziza emhlabeni weMishini

0
569

WILLEM PHUNGULA
IBANDLA lamaRoma eMarrianhill selizwakalise ukudumala kwalo ngesenzo somphakathi waseTshelimnyama ongene ngodli emhlabeni wavula iziza ngenhloso yokwakha.
Isigejana sabantu, iningi labo obekuyintsha esuka eTshelimnyama, sigasele emhlabeni wamaRoma eMarrianhill izolo ngoLwesithathu lawisa ihlathi lithi lifuna ukwakha ngoba ihlathi ligcwele izigebengu. Ligcine lisuswe ngoshova uphiko lukamasipala olubhekene nokudliwa komhlaba labathembisa ukubathathela izinyathelo ezinqala uma begoloza.
UFata Bheki Shabalala, oyisikhulu esiphezulu ebandleni lamaRoma esifundazweni, uthe ibandla liphoxeke kakhulu ngesenzo salesi sigejana ngoba linomlando omuhle nobudlelwano obude nemiphakathi eyakhele indawo yasePinetown. Uthe uyabona ukuthi lokhu kwenziwa abantu abangawazi umlando nezinto ibandla elizenzele abantu basePinetown namaphethelo. Phakathi kwezinto azibalulile, uthe wona lo mhlaba abakhe kuwo abantu baseTshelimnyama bawunikwa yibandla mahhala, wathi lokhu abakwenzayo manje sekufana nokupha umuntu isandla bese yena efuna ingalo yonke.
“Kumele zikhunjuzwe lezi zingane ukuthi ibandla lalwisana kakhulu nohulumeni wobandlululo ngesikhathi efuna ukuzobeka amaNdiya namaKhaladi eTshelimnyama ngeminyaka yama-80s lathi lifuna kwakhe abamnyama. Asigcinanga lapho njengebandla ngoba umphakathi onsundu sawakhela isibhedlela i-St Marrys nesikole senzela ukuthi uthuthuke,” kuchaza uFata Shabalala.
Uthe okubaphatha kabi kakhulu ukuthi akukho muntu oseke wafika kubo ezocela umhlaba njengoba abantu sebengena ngodli kuwo. Uthe bona njengebandla bazivulile izandla kubantu abafuna ukusikelwa indawo yokwakha futhi sebaze basungula nehhovisi elibhekene nomhlaba emishini eMarianhill. Uthe ngeke kuvunyelwe muntu ukuba angene kule ndawo ngoba ibhekelele ezemvelo njengoba inomfula ogelezayo nehlathi elinothile ngokwemvelo. Uthe uma beqhubeka nokudla umhlaba ibandla lizophoqeka ukuya enkantolo liyofuna incwadi yokuvimbela lokhu ngokusemthethweni.
UNksz Lindiwe Mhlongo, uthe bafuna ukwakha kuleli hlathi ngoba ligcwele izigebengu ezibulala abantu. Ebuzwa ukuthi ngabe bacelile yini ebandleni lamaRoma, uthe abacelanga kodwa babona kuyiyona ndlela esisetshenziswa le yokuzingenela ngenkani.
Bekucaca ukuthi lesi sigejana besingazimisele ukuphonsa ithawula ngoba kuthe kamuva lagasela eMishini iMarianhill sifuna ukubonana nezikhulu zebandla. Sigcine sihlangana nabaholi bebandla sekufike nobuholi bobukhosi baseMangangeni ngaphansi kwesizwe sakwaShozi obuchazele lesi sigejana ukuthi ibandla aliwutholanga lo mhlaba ngokususa abantu kodwa lawuthengiselwa yisizwe samaNganga. Abaholi balesi sigejana behlele ngezansi bazivumela ukuthi bebengawazi lo mlando ngoba baqashile eTshelimnyama akubona abendawo. Bathembise ukuthi bazokumisa ngokushesha ukudla umhlaba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here