Kunzima kowadephuzwa yizinja zomqashi zamshiya ekhubazekile

0
198

SABELO MBATHA
USEPHENDUKE inkubela owesifazane waseLindelani enyakatho yeTheku owalunywa yizinja zomqashi wakhe maqede waphelelwa umsebenzi.
UNelisiwe Jabu Mbatha (40) usephila ngokuba sembhedeni kanti akesenayo enye ingxenye yengalo yangakwesokudla kulandela isigameko sangomhla ka-30 Septhemba wonyaka odlule lapho ahlaselwa izinja ezimbili zohlobo lwama-bulldog zomqashi wakhe eNewlands East.
Elandisa ngokwamehlela uJabu, uthe ngalolu suku ekuseni wayesebenza njengenjwayelo ewasha izingubo ngesikhathi kufika owesilisa emzini abesiza kuwo wathi ulethe iphasela okutholakale ukuthi libhalwe isibongo okungesona esomqashi wakhe. Uthe umqashi wakhe wesifazane kwathi uma esola ukuthi kukhona okunuka saNtungwana wabe eseshayela umyeni wakhe ucingo.
“Lokhu kwenza ukuba umqashi wami asole ukuthi lona wesilisa yisigebengu. Nakuba wayesehambile (owesilisa) umqashi wadedela izinja ngenhloso yokusiphephisa okuthe uma ngiphumela emnyango ngazithela phezu kwazo zase zingibhozomela,” kulandisa uJabu.
Ngesikhathi exoxa ngalokhu izinyembezi bezizehlela kubonakala ukuthi ugcwele usizi.
Uthe waze wasizwa ukufika ngomfana wakwamakhelwane owazibhunyela ngamanzi zase zimyeka kwagcina sekufike amaphoyisa akholwa ukuthi abiza i-ambulensi.
UJabu, onezingane ezinhlanu ezondliwa nguye, uthe wayebona ukuthi lezi zinja zizomkhipha umphefumulo ngendlela ezazimnephuza ngayo izinyawo okwaholela ekutheni agcine enqamuke imisipha. Ngenxa yokulimala kakhulu engalweni odokotela banquma ukuba bayinqamule kanti akasakwazi ukuhamba kahle ngoba izinyawo zivele zivuvukale.
Okufake kakhulu ingcindezi kuJabu ukuthi ngoJanuwari abaqashi bakhe bamtshele ukuthi ngeke besamholela ngoba sebeqashe umuntu omusha futhi bazoma ukumsiza ngomhambisa kodokotela. “Indodana yomqashi yangithembisa ukuthi bazongikhokhela ngokulimala kwami baphinde bafundise nezingane zami njengoba ziwumthwalo wami. Kodwa konke lokhu akukaze kwenzeke,” kubalisa uJabu othe impilo isinzima njengoba ekhaya kungekho osebenzayo bathembele esibonelelweni sikanina nesezingane zakhe.
Ukhala nangokuthi nakuba icala lavulwa akukho okwenzekayo ngalo kanti udaba lwakhe sebelufake kummeli.
Uthe udokotela obhucunga umzimba obemsiza usegcine eyekile ngoba ekholwa ukuthi akukho asengakwenza manje. “Nginenkinga yamaphilisi engayalelwa ukuba ngiwasebenzise njengoba sengiwalanda emtholampilo okuke kwenzeke ngingawatholi kuthiwe awekho. Impilo yami isimile angikwazi nokuzenzela izinto ngize ngilinde kubuye izingane esikoleni,” kusho uJabu.
Imizamo yokuthola abaqashi bakhe ayiphumelelanga njengoba leli phephandaba lingamtholanga ocingweni ebelinikwe inombolo yakhe. Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela amaphoyisa aKwaZulu-Natal engaphundulanga embuzweni wokucacisa ngecala abethunyelelwe wona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here