Kushayelwe ihlombe ukuqokwa komnyama esicongweni kwaStandard Bank

0
1781

KUQOPHEKE umlando kuqokwa omnyama wokuqala ongowokuzalwa KwaZulu-Natal esikhundleni esiphezulu sokuhola ibhange elithathwa njengelikhulukazi eNingizimu Afrika.
UMnu Simphiwe Kenneth Tshabalala (49), ongowokuzalwa kwaHlabisa kodwa wakhulela eSoweto, usebe owokuqala ukuqhoqhobala isikhundla sokuba i-Chief Executive Officer ye-Standard Bank Group emuva kweminyaka emine esibambe ngokuhlanganyela noMnu Ben Kruger osezibeke phansi izintambo. UMnu Kruger uzothatha esinye isikhundla sokuba i-Executive Director aphathwe uMnu Tshabalala.
Leli bhange lathi uhlaka lokuphatha ngokubambisana kukaMnu Tshabalala noMnu Kruger lwalubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uhlelo lokubeka ozophatha luhamba kahle.
Phakathi kwasebehalalise uMnu Tshabalala owaziwa kakhulu ngelika-Sim kubalwa uNgqongqoshe wezeziMali kuleli, uMnu Malusi Gigaba, othe isimemezelo sangoLwesibili sokuqokwa kukaMnu Tshabalala siqinisekisa ukuthi izinhlelo zikahulumeni zokuqinisekisa uguquko endimeni yokuphathwa kwezimali zihamba ngokohlelo.
“Njengelinye lamabhange aphambili kwamane amakhulu, lokhu kuqinisekisa ukuthi impela sinabo abamnyama abakulungele ukuphatha izikhundla eziphezulu futhi kuqhubezela phambili udaba loguquko endimeni yokuphathwa kwezimali,” kusho uNgqongqoshe Gigaba ngoLwesibili.
Uqhube wathi njengoba iPhalamende lilungisa udaba lokuhamba ngolonwabu kwezinguquko endimeni yezezimali, ukuqokwa kukaMnu Tshabalala kuyisinyathelo esibheke endaweni efanele.
Omunye owaba ngowokuqala ukuphatha isikhundla esiphezulu ebhange kuleli kwaba uMnu Sizwe Nxasana owathatha umhlalaphansi njengenhloko ye-FirstRand Ltd, okungeyesibili ngobukhulu, ngo-2015. I-First Rand yengamele ibhange iFirst National Bank.
UMnu Tshabalala akamusha endimeni yezezimali njengoba eseke waphatha izikhundla eziphezulu ezikhungweni ezihlonishwayo njenge-Real Africa Durolink Investment Bank, iStandard and Merchant Bank, i-Stanic nezinye eziningi. Ujoyine iStandard Bank ngo-2000.
Ngakwezemfundo uneziqu ze-Bachelor of Arts ne-Bachelor of Law azithola eRhodes University, iMasters of Law ayithola e-University of Notre eMelika, iHigher Diploma in Tax Law ayithola e-University of Witwatersrand. Uke waba ummeli eNkantolo ePhakeme yakuleli kanti wakhethelwa ebhodini ye-International Monetary Conference ngo-2016.

SABELO MBATHA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here