Kukhunjulwe ingqwele kwezemfundo yamaKhatholika

0
542

UCHAZWE njengomunye wabaholi abayidlanzana bebandla eliKhatholika oyibekile induku ebandla, uMnu Jeremiah Emmanual O’shea Brendan, ongasekho emhlabeni owayelwela ukuthuthuka ngokwemfundo kwentsha yaleli bandla. Ngesonto eledlule ubenzelwe inkonzo yokumkhumbula ebise-St Henry’s Marist College, eThekwini, okungezinye zezikole ake afundisa kuzona esadla anhlamvana. Kule nkonzo kuvele ukuthi uMnu Brendan ongomunye wababephambili ngesikhathi kusungulwa izikole zamaKhatholika eminyakeni eminingi eyedlule. UMnu Brendan odabuka eCiarra, eKerry, e-Ireland, wafika eNingizimu Afrika ngo-Agasti ka-1954 wadlula emhlabeni ngoJuni nonyaka eseGoli emuva kokuxinwa ukugula.

Umholi webandla eliKhatholika kwisiFundabhishobhi saseThekwini, uCardinal Wilfrid Napier (OFM), uchaze uMnu Brendan njengengqwele enze konke okusemandleni iqinisekisa ukuthi abantu abasha bebandla eliKhatholika bathola imfundo esezingeni elihle. Uveze ukuthi uMnu Brendan akagcinanga ngokufundisa ezikoleni eziningi zaleli bandla kodwa wayenendlela ayeyisebenzisa ukucija othisha abafundisa kulezi zikole. “Yize engasekho emhlabeni kodwa igama lakhe alisoze lashabalala emlandweni waleli bandla. Kuningi kakhulu akwenzile ikakhulukazi kwezemfundo. “Angikaze ngimbone umholi owayazisa kangaka imfundo. Isifiso sakhe esikhulu kwabe kungukubona bonke abantu abasha bebandla eliKhatholika bethuthuka ngemfundo. Ukusebenza kwakhe kuyabonakala manje njengoba ziziningi izingane eziphumelele empilweni ezifunde kulezi zikole.” Kuhlaluke ukuthi izikole zebandla eliKhatholika ziwu-105 sezizonke lapha esifundazweni, kanti ziwu-408 sezizonke ezweni lonke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here